MIKA – Fernerkundung

Mikro­aka­demie SS 14 Dozent: Thomas Hengs­bach Termine: Frei­tags, 04. & 11. Juli 2014

MIKA – Fotografie

Mikro­aka­demie SS 14 Dozent: Chris­toph Schiebe Termine: 16. & 19.  Mai 2014