Thesis Seminar: Urban Plannng & Mobility

Thesis Seminar: Urban Plannng & Mobility

M10

Dozentin: Dr.-Ing. Agnes Müller

LV-Nr.:
Umfang: 2 SWS / 3 ECTS
Typ: Seminar
Sprache: EN

Start: 14.10.2023
Thurs­days 10–12 h
Raum: B 314 (Projekt­raum)

URBAN DESIGN

URBAN DESIGN

M6.2 | UD M&T

Umfang: 4 SWS / 6 ECTS
Typ: Integ. Veranstaltung
Sprache: EN

from 26.04.2023
Wednesdays
10:00 – 14:00h
Raum: FH804/05

PROJEKT­AR­BEIT

PROJEKT­AR­BEIT

M11.3

Umfang: 2 SWS / 3 ECTS
Typ: Integ. Veranstaltung
Sprache: DE

Start: 27.04.2022
Donners­tags 10 – 12 Uhr
Raum: B 314 (Projekt­raum)

PROJEKT-MANAGE­MENT

PROJEKT-MANAGE­MENT

M11.3

Umfang: 2 SWS / 3 ECTS
Typ: Integ. Veranstaltung
Sprache: DE

Start: 25.04.2022
Montags 12–16 Uhr
Raum: EB 223

Urban Design Methods & Tools 2 WiSe 2021/22

Urban Design Methods & Tools 2 WiSe 2021/22

M6.2 | UD M&T

Dozent: Dr.-Ing. Andreas Brück

LV-Nr.: 06361300 L27
Umfang: 2 SWS / 3 ECTS
Veran­stal­tungstyp: Integ. Veranstaltung

ab 22.04.2021
mittwochs
10:00 – 14:00h
Raum: Online

PROJEKT- MANAGE­MENT

PROJEKT- MANAGE­MENT

M11.3

Dozent: Roland Schröder

LV-Nr.: 06369701 L24
Umfang: 2 SWS / 3 ECTS
Veran­stal­tungstyp: Integ. Veranstaltung

Diens­tags 14–16 Uhr
1. Termin: 20.04.2021

Raum: Online

Urba­ni­sa­tion & Mobility

Urba­ni­sa­tion & Mobility

M8.2 | Vertie­fung Schwer­punkt IV
M14.1 | Kern­modul Urbane Mobilität

Dozentin: Dr. Agnes Müller

LV-Nr.: 06369701 L23
Umfang: 3 ECTS (M6.2/ M8.2/ Freie Wahl)
Typ: Seminar
Sprache: EN

Diens­tags
14:00 – 16:00h
Raum: Online