MIKA – Design Thin­king II

Mikro­aka­demie WS 15/16 Dozen­tinnen: Marian Knapsch­insky & Christin Noack Termine: frei­tags, 04. & 11.  Dezember 2015

MIKA – Vectorworks

Mikro­aka­demie WS 15/16 Dozent: Romano Richter Termine: 27. & 28.  November 2015

MIKA – GIS kompakt

Mikro­aka­demie WS 15/16 Dozent: Wolf­gang Straub Termine: 14./28. November 2015  +  05./12. Dezember 2015