Berlin 2070

Berlin 2070

B5 | Bachelor-Auftragsprojekt

Dozent: Andreas Brück

LV-Nr.: 06369701 L05
Umfang: 8 SWS / 12 ECTS
Typ: Auftragsprojekt
Sprache: DE

ab 21.10.2019
montags
14:00 – 18:00h
Raum: B 314 (Projekt­raum)

Daten­ana­lyse & GIS

Daten­ana­lyse & GIS

B15.1a | Wahl­pflicht­be­reich: Gruppe 1 – Methoden & Techniken

Dozent: Thomas Hengsbach

LV-Nr.: 06369701 L12
Umfang: 2 SWS / 3 ECTS
Typ: Integ. Veranstaltung
Sprache: DE

07.10. – 11.10.2019
Block / Mo. – Fr.
10:00 – 16:00h


Raum: EB 431d (cip29 / gr. Lehrpool)
Wissen­schaft­li­ches Arbeiten

Wissen­schaft­li­ches Arbeiten

B14 | Wissen­schaft­liche Methoden & Planungskommunikation

Dozent: Dr. Andreas Brück

LV-Nr.: 06369701 L10
Umfang: 2 SWS / 3 ECTS
Typ: Integ. Veranstaltung
Sprache: DE

vom 24.10.2019
bis 19.12.2019
donnerstags
10:00 – 16:00h
Raum: EB 222